Netwerk van technici in de ZORG

Over Seniorendag vrijdag 27 april 2018 te Averbode

Seniorendag vrijdag 27 april 2018 te Averbode

Ook dit jaar organiseren we een ontmoetingsdag voor de ZORG.tech-senioren met hun partners

deze dag gaat door op vrijdag, 27 april 2018 in Averbode.

Gastheer Marcel Van Ginneken 

Aangezien we een wandeling door de bossen van Averbode maken, raden we aangepast schoeisel aan. Er wordt ook een shuttle in gelegd tussen Huize Levensruimte en de abdij. 

Tijdens het middagmaal wordt het nieuwe bestuur van de kringwerking ZORG.tech senioren gekozen voor de volgende 2 jaar. Enkel ZORG.tech-senioren zijn stemgerechtigd en kunnen zich kandidaat stellen, aanduiden tijdens uw inschrijving aub of als u niet deelneemt aan de seniorendag per mail naar info@zorg.tech.

Deel met anderen

Close