Netwerk van technici in de ZORG

Registratie

U kan zich niet meer inschrijven voor deelname als exposant aan het congres; alle standen zijn volzet.

Lees aandachtig het Reglement Congresdeelname, de nieuwigheden zoals bv de kaart "genodigde via de firma" uit de non-profit sector - congresbestuur organisatie, voorwaarden, prijzen, standenbouw e.d. staan hierin beschreven.

Voor verdere informatie ga naar congres 2020 --->  in de sectie "over" : hier ziet u de links naar het standenplan, de alfabetische standenlijst met standnummer; tevens informatie betreffende De Roeve Expo waar u uw standinrichting kan bestellen. (login wordt u door De Roeve Expo bezorgd).

Uw deelnemers tijdig toevoegen en/of wijzigen : dit dient u zelf uit te voeren met de link in de bevestigingsmail die u bij uw inschrijving ontvangen hebt (annuleren is niet mogelijk).
Rond half april 2020 zal er een prijsverhoging doorgevoerd worden. U zal hieromtrent een mail ontvangen.
Laattijdige inschrijvingen per mail worden niet weerhouden.

De happening op woe 06 mei 2020 (vanaf 19u) vindt plaats op een unieke locatie : Het Tram-en Busmuseum te Deurne. 

    


Congresregistratie 2020

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor het ZORG.tech congres als exposant, sponsor, architect of studiebureau.

Basis : Exposant --->  STANDEN VOLZET !

  • U beschikt over de ruimte voor een stand
  • Mogelijkheid om meerdere personen in te schrijven
  • Prijs: €1.250 ; éénmalig voor de stand;  de groene standen aan de "Green Boulevard" hebben een meerprijs van 500 €
  • Namen deelnemers en kaarten toevoegen : 125 € per persoon congresdag (+ optioneel €135 voor de happening op woensdagavond) of beide.

Basis : Sponsor  :  u kan nu inschrijven als SPONSOR
(zonder stand)
ook voor Architect/studiebureau met meerdere deelnemers

  • Mogelijkheid om meerdere personen in te schrijven
  • Prijs: €500
  • Namen deelnemers en kaarten toevoegen : + €125 per persoon congresdag (+ optioneel €135 voor de happening op woensdagavond) of beide.

Basis : Architect/Studiebureau   

  • Toegangskaart congresdag voor 1 persoon van architecten / studiebureau's. Prijs: €350 dit is incl congresdag  (+ optioneel €135 voor de happening op woensdagavond). Individuele inschrijving.
    Voor Architect/studiebureau met meerdere deelnemers : kies Basis Sponsor

Locatie van de stand

Kies uw voorkeurstanden op het standenplan. 
Alfabetische standenlijst van reeds ingeschreven firma's
STANDNUMMER en namen deelnemers staan op de factuur

Deelnemers

Geef hieronder de namen in van de deelnemers die  het congres zullen bezoeken. Selecteer of hij/zij deelneemt aan de congresdag, de donderdagavondhappening of beide.

Klik na elke ingevoerde deelnemer op de groene "+" om deze te bewaren!

Vul het veld 'Bedrijfsnaam genodigde' enkel in, indien u iemand inschrijft van buiten uw organisatie.
Deelnemer
Enkel invullen indien u iemand inschrijft van buiten uw organisatie.
Bedrijfsinformatie
Voer het BTW-nummer in mét landcode, zonder spaties of puntjes
Factuuradres
Algemene opmerkingen
Contactgegevens

Het toekennen van de standnummer gebeurt volgens de chronologische volgorde van de inschrijving en de daaraan gekoppelde ontvangen betaling na ontvangst van de factuur.
Het standnummer wordt op uw factuur vermeld.

Uw BEVESTIGINGSMAIL met link goed bijhouden !
Met de link in deze mail kan u later deelnemers toevoegen en wijzigen.

Close