Netwerk van technici in de ZORG

Premie voor Sociaal Project

Ook in 2018 zal een premie van 2.500 euro worden toegekend aan een « Sociaal Project »  zie ook Reglement aub

Er zal een project geselecteerd worden uit de provincie West-Vlaanderen, vermits het  ZORG.tech-Congres met Vakbeurs doorgaat in de Xpo te Kortrijk, op vrijdag 01 juni 2018.

Elk lid van ZORG.tech, uit elke willekeurige provincie, kan een voorstel indienen voor een « Sociaal Project » dat zich echter wel moet bevinden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Er dient een motivatie bijgevoegd te worden die een toelichting van het project inhoud en de bestemming van de financiële steun die door de Zorg.tech zal toegekend worden. Hiermee moet men kunnen aantonen dat het project voldoet aan de voorwaarden zoals deze in het reglement beschreven zijn.

Reeds sinds 2004 kent de Zorg.tech deze jaarlijkse steun toe aan een sociale instelling.

Indien u zelf een project wenst voor te stellen dan kan u dit doen via een ZORG.tech-bestuurslid of de omschrijving van uw kandidaatproject door te sturen naar het secretariaat ZORG.tech (info@zorg.tech)

Uw voorstel dient ten laatste tegen 18 maart 2018 ingediend te worden.

De uitreiking van de premie zal plaatsvinden tijdens het congres in Kortrijk.

Overzicht laureaten Sociaal Project
Close