Netwerk van technici in de ZORG

NIEUWJAARSBRIEF 2019 en Sociaal Project

2019.jpg10 januari 2019

Beste collega's, oud-leden en ereleden,

We wensen jullie en de familie een fijn 2019, vol liefde en geluk, maar vooral een goede gezondheid. Moge 2019 een jaar worden waarin uw privé-activiteiten en uw werk in evenwicht zijn.

In deze nieuwjaarsbrief willen we enerzijds terugblikken op het voorbije jaar maar zeker ook vooruitkijken naar 2019 en de toekomst.

Kennisverzameling en kennisdeling zijn de steunpalen van onze vereniging. We willen ook in 2019 via onze website, studiedagen en opleidingen hieraan werken. Het forum op onze website laat de leden toe interactief met elkaar gegevens uit te wisselen en aldus problemen en oplossingen met elkaar te delen. De opleiding omtrent de wetgeving overheidsopdrachten wordt opnieuw in 2019 gebracht in de drie kringwerkingen: kringwerkingen die we ook in 2019 als kennisbaken dicht bij huis maar vooral als netwerkschakel willen gebruiken.
Ook de werkgroepen Bouw en Kwaliteit willen we  verder uitbouwen en ook hierbij ons richten op de niet acute sector. Immers, uit analyse van ons ledenbestand zien we dat bijna 40 % van onze leden uit de woonzorgcentra, de psychiatrie, de MFC en de revalidatiecentra afkomstig zijn.
We hebben de vaste wil om hen nog meer te betrekken in onze activiteiten.

We starten 2019 zoals we ook 2018 zijn begonnen, namelijk met een studienamiddag over energie.
Energie die ook in 2018 hoge toppen scheerde in de nieuwsactualiteit door de kerncentrales en hun betrouwbaarheid, waardoor het afschakelplan weer werd bovengehaald, gelukkig zonder invloed op de werking van ons land. Des te meer speelde de prijs onze zorginstellingen parten.
Op woensdag 23 januari 2019 is er een studienamiddag: Energievoorziening in de zorgsector.
Deze gaat door in Gent in  De Centrale | Intercultureel Centrum
Kraankindersstraat 2 - 9000 Gent gevolgd door een nieuwjaarsviering met wandelbuffet.
Om de verplaatsing te vergemakkelijken wordt een bus door ZORG.tech ingelegd. Inschrijven hiervoor kan via onze website.
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/110/studienamiddag-energievoorziening-in-de-zorgsector-nieuwjaarsreceptie-2019/about#.XCZC2UKWzug  

We hopen jullie hier allen te mogen begroeten. 

Vorig jaar hebben we ook getracht om onze leden kennis te laten maken met de activiteiten in de zorgsector in onze buurlanden: twee driedaagse reizen in Duitsland en Frankrijk werden goed bijgewoond.
Ook in 2019 willen we dit verder doen, uiteraard sturen we jullie alle info door per e-mail en via onze website.
Er zal ook in oktober 2019 een Europees congres doorgaan in Manchester, en van het congres van onze Waalse en Nederlandse collega’s zullen we jullie zeker op de hoogte houden. 

Uiteraard voorzien we opnieuw ons jaarlijks congres.
Op vrijdag 24 mei 2019 in Brussels Kart Expo Groot-Bijgaarden zijn het onze Vlaams-Brabantse  congresbestuursleden (ondersteund door de Limburgse) die de organisatie op zich nemen.
Onder de titel “ Wat kan ZORG.tech leren van de industrie “ willen we kijken in hoeverre de industrie ons voor is op exploitatiegebied en zullen we ook enkele ZORG.tech-leden met industriële ervaring aan het woord laten komen.
Hou alvast je agenda vrij, en ook op donderdagavond 23 mei 2019 zullen jullie weer uitgenodigd worden voor de ondertussen traditionele ontmoeting met ZORG.tech-leden en deelnemende firma’s aan het congres op een ontspannende muzikale bourgondische avond.

Ook zal opnieuw een sociaal project in de provincie van het congres (Vlaams-Brabant dus) beloond worden met een premie van 2.500 €. Alle leden kunnen projecten in Vlaams-Brabant aanbrengen. In de bijlage vind je de modaliteiten.

Sinds de Algemene Vergadering van 2018 ziet de samenstelling van ons bestuur er als volgt uit: 

- Voorzitter:                         Eddy De Coster                         UZ Leuven 

- Ondervoorzitter:                Martin Claeys                            Domino vzw Gent

- Secretaris:                        Dirk De Man                              UZ Antwerpen

- Adjunct-secretaris:            Marc Jackmaert                         AZ Vesalius Tongeren

- Penningmeester:               Walter Coomans                        WZC Betlehem Herent

- Adjunct-penningmeester:    Jeroen Vidts                             OLV Aalst
 
- Commissarissen:                 Roger Albertijn                           GZA Zorg & Wonen Wilrijk
                                            Rik Persyn                                 Jan Yperman ZH Ieper
                                            Staf Leën                                   WZC St Jozef Rillaar
                                            Erik Van De Wauwer                   UZ Leuven   
                                            Philip Verheye                            ZOL Genk                                                                                                                                                                                                                             

 Adviseurs:                            Jo Carron                                  Sint-Lievenspoort Gent
                                            David De Mol                             Zorgbedrijf Antwerpen
                                            

Indien u interesse hebt om het één en ander mee te helpen organiseren, is uw hulp altijd welkom. Neem gewoon contact op met het secretariaat of met één van de bestuursleden. We zullen u met open armen ontvangen.

U kan onze activiteiten eveneens terugvinden op onze website www.ZORG.tech.

We hopen u dit jaar allen te mogen begroeten op één van onze activiteiten en wensen u veel succes in 2019. 

Namens het bestuur Zorg.tech   

Eddy De Coster                           Martin Claeys                         Dirk De Man
Voorzitter                                   Ondervoorzitter                      Secretaris    

SOCIAAL PROJECT 2019

Betreft: Kandidaatstelling voor Steun aan Sociaal Project 2019

Geacht ZORG.tech-lid

Met dit schrijven willen we u melden dat er in 2019 ook een premie van 2.500 zal toegekend worden aan een "Sociaal Project".

Er zal een project geselecteerd worden uit de provincie Vlaams-Brabant, vermits het  congres met vakbeurs doorgaat in Brussels Kart Expo Groot-Bijgaarden op
vrijdag 24 mei 2019.

Elk lid van ZORG.tech, uit een willekeurige provincie, kan een voorstel indienen voor een "Sociaal Project" dat zich echter wel moet bevinden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Er dient een motivatie bijgevoegd te worden die een toelichting van het project bevat en de bestemming van de financiële steun die door ZORG.tech zal toegekend worden. Hiermee moet men kunnen aantonen dat het project voldoet aan de voorwaarden zoals deze in het reglement beschreven zijn.

Reeds sinds 2004 kent ZORG.tech deze jaarlijkse steun toe aan een sociale instelling.
Op onze website onder de rubriek "Sociaal Project" kan u de namen van de voorgaande laureaten terugvinden.

Indien u zelf een project wenst voor te stellen, dan kan u dit doen via het secretariaat van ZORG.tech (info@zorg.tech). Uw voorstel dient ten laatste tegen 15 maart 2019 ingediend te worden.
De uitreiking van de premie zal plaatsvinden tijdens het congres in Groot-Bijgaarden.

Voor de volledige procedure verwijzen we u graag naar onze website waar u het reglement en alle noodzakelijke informatie kan vinden.

« Terug

Close