Netwerk van technici in de ZORG

Over Algemene ledenvergadering 05/08/2020

Algemene ledenvergadering 05/08/2020

Geacht ZORG.tech lid,

De Raad van Bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de Algemene Vergadering die zal doorgaan op 05 augustus 2020 om 17u in de vergaderzaal van de Technische Dienst, route 100 Gebouw M in het UZA, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem.

Gelieve u voor 06 juli 2020 aan te melden.

 Dagorde :

1. verslag van de penningmeester
2. verslag van de voorzitter
3. verslag van de controleurs van de rekeningen
4. goedkeuring van de rekeningen

Op de algemene vergadering zullen 2 mandaten voor de Raad van Bestuur ter beschikking gesteld worden; uittredende bestuursleden Walter Coomans en Roger Albertijn.
Volgend uittredend bestuurslid is herverkiesbaar :
                                    a. Roger Albertijn
                                    b. oproep tot nieuwe bestuursleden
                                    c. oproep tot nieuwe aspirant bestuursleden

   Gelieve uw kandidatuur in te dienen voor 05 juli 2020                             

Het ZORG.tech bestuur 
Voorzitter Eddy De Coster
Secretaris Dirk De Man

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Close