Netwerk van technici in de ZORG

Waar staat ZORG.tech voor?

ZORGtech 50

Waar staat ZORG.tech voor ? 

“ZORG.tech” is de in 2017 nieuw gekozen  naam ter vervanging van de oude naam “VTDV “die sedert het ontstaan van de vereniging gangbaar was. 

VTDV stond  voor Vereniging  voor Technische Diensthoofden van Verzorgingsinstellingen .

ZORG.tech  is een ondersteunende organisatie voor zijn leden die bedrijvig zijn in de planning, realisatie en technische exploitatie van gebouwen en installaties van instellingen voor algemene gezondheidszorg, zoals daar zijn :

 • Universitaire en algemene ziekenhuizen
 • Woonzorg- en dienstencentra voor bejaarden
 • Psychiatrische instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg
 • Instellingen voor mindervaliden en bijzondere jeugdzorg
 • Kinderdagverblijven

ZORG.tech draagt bij aan een continue verbetering van de zorgvoorzieningen in Vlaanderen door middel van deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en  vorming van netwerken.

Dit is slechts mogelijk indien er beroep kan gedaan worden op technologisch up-to-date geëngageerde technische medewerkers en dit zowel op beleidsniveau en meer uitvoerend niveau.

De optimalisatie in het functioneren van de ZORG.tech-leden wordt bekomen door :

 • Organiseren van een jaarlijks congres inclusief vakbeurs
 • Organiseren van studiedagen en -avonden
 • Organiseren van bedrijfsbezoeken
 • Organiseren van meerdaagse studiereizen
 • Aanbieden  van opleidingen
 • Bijwonen van internationale congressen en evenementen
 • Uitwisselen van informatie tussen de leden onderling in de verschillende kringwerkingen :
 • Kringwerking Antwerpen
 • Kringwerking Vlaams-Brabant/Limburg
 • Kringwerking Oost/West-Vlaanderen 

Naast de louter professionele contacten worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd  in familieverband.  Dit verstevigt de onderlinge band in een aangenaam kader.

Sinds 2004 wordt er ook jaarlijks een financiële bijdrage verleend aan een “Sociaal Project” aangereikt door leden uit de verzorgingssector.

In 2005 werd een “Bouwaward” in het leven geroepen ter bekroning van een duurzaam en innovatief bouwproject in de zorgsector. De winnaars hiervan worden eveneens beloond met een financiële vergoeding.

Er is tevens een actieve groep senioren aanwezig die jaarlijks een aantal evenement organiseert.

VTDV statuten 18/12/2013

 • Bevorderen van contacten, op menselijk en technisch vlak, tussen de verantwoordelijken van de Technische Diensten van de diverse  verzorgingsinstellingen.
 • Onderhouden en verbeteren van de kennis van technische en medische installaties.
 • Toevoegen van vorming inzake actuele onderhouds- en managementtechnieken.
 • Verdedigen van de algemene belangen van de ZORG.tech-leden.
 • Onderhouden van contacten met vakspecialisten zoals :
  • ontwerpers : architecten en ingenieursbureaus
  • uitvoerders : aannemers, producenten en leveranciers
  • adviseurs : keuringsorganismen, brandweer enz..
  • overheidsdiensten : toezicht en begeleiding  
 • Uitbouwen van een goede netwerking  
Close