Netwerk van technici in de ZORG

Algemene voorwaarden

A - Aanmelding, toelating en deelname

 1. Waar in deze voorwaarden activiteiten wordt genoemd, wordt iedere gebeurtenis die ZORG.tech organiseert bedoeld. Dit zijn oa. het congres, studiedagen, kringwerking, opleidingen en sociale activiteiten.
 2. De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier op de website van  ZORG.tech. Andere manieren van aanmelden zijn niet mogelijk.
 3. Na de aanmelding krijgt u automatisch bericht dat uw inschrijving gelukt is. Indien u deze bevestiging niet ontvangt kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 4. De toelating voor leden en niet-leden wordt bepaald per activiteit.
 5. Toelating voor een activiteit kan alleen geschieden wanneer er geen bedrag meer open staat van een andere activiteit.
 6. De toelating voor een activiteit vindt plaats in volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 7. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers voor een activiteit wordt een wachtlijst aangelegd.
 8. ZORG.tech behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren of de startdatum te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling dan wel overmacht, zonder hiervoor wat dan ook van schadevergoeding te zijn verschuldigd.
 9. ZORG.tech behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een activiteit te weigeren of te ontzeggen.
 10. Alle informatie die verstrekt wordt door de klant tijdens een activiteit wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

B - Toegangsprijs, betalings- en annuleringsregeling

 1. De toegangsprijzen voor activiteiten worden vastgesteld door de RvB van ZORG.tech
 2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het gehele bedrag in een keer te voldoen.
 3. De betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor betalingen die langer dan 30 dagen duren zullen extra rentekosten in rekening gebracht worden, conform de wet betreffende bestrijding van betalingsachterstal.
 4. Facturen worden verstuurd aan het adres zoals deze door de deelnemer zijn opgegeven.
 5. Indien een evenement wordt geannuleerd zal het bedrag binnen 30 dagen terug betaald worden.
 6. De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien, na overleg met de ZORG.tech, de plaats door een andere deelnemer van dezelfde werkgever wordt ingenomen.
 7. Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende voorwaarden:
 • 7.1 - bij annulering minder dan één week (7 dagen) voor aanvang van de activiteit wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht
 • 7.2 - bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht
 • 7.3 - bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de activiteit wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht

 

Close