Netwerk van technici in de ZORG

Geschiedenis

Geschiedenis

ZORG.tech (V.T.D.V. vzw) is ontstaan binnen de schoot van de Nationale Vereniging voor Kaderleden van Ziekenhuizen.

Deze laatste bestond uit volgende groepen : algemeen directeurs, verpleegkundige directeurs, administratieve directeurs, boekhouders, economen en apothekers waaraan men toen de nieuwe groep van Technische Diensthoofden heeft toegevoegd. 

  • In 1973 werd reeds met 10 personen, waarvan 7 Vlamingen en 3 Walen, de VTDV opgericht welke vanaf dat ogenblik op zelfstandige basis zou verder werken en groeien.
     
  • In 1975 telde men al bijna 100 leden en werd er besloten om de vereniging enkel nog in Vlaanderen verder uit te bouwen. 

  • In 1976 is de VTDV reeds lid geworden van de International Federation of Hospital Engineering IFHE en nemen we actief deel aan de internationale congressen.

  • In 2005 werd de afdeling IFHE-EUROPE opgericht waarvan de VTDV ook actief deel uit maakt.

  • Eind 2012 telde de vereniging  bijna 300 leden.

  • In 2017 werd er beslist om af te stappen van de “afkortingen”- naam VTDV en de nieuwe naam werd geboren, nl  ZORG.tech

Het aantal leden bedroeg eind 2017 meer dan 400

Close