Netwerk van technici in de ZORG

Wat kan ZORG.tech leren van de industrie ?


CONGRES 2019

Kennisbank

Documenten over beleid, wetgeving en opleidingen

Lees de documenten

Link portaal

De beste pagina's op het internet, verzameld door ons

Bekijk de pagina's

Forum

Praten over inhoudelijke thema's

Praat mee

IFIC Nieuwe functieklassificatie voor CAO-personeel

09 maart 2018

IFIC: invoering van een nieuwe functieclassificatie voor het CAO-personeel

Op 11 december 2017 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de nieuwe sectorale functieclassificatie.

Wie valt onder deze regeling?

Het betreft alle werknemers in de federale gezondheidsdiensten met uitzondering van de artsen en de leidinggevenden zoals bepaald in de regelgeving van de sociale verkiezingen.

Wat betekent dit concreet voor jou als werknemer?

Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe functieclassificatie van toepassing.

De functies zijn onderverdeeld in categorieën waar nieuwe barema’s aan gekoppeld zijn. Deze nieuwe barema’s worden gefaseerd ingevoerd. De implementatie van een volgende fase is
afhankelijk van de financiering door de federale overheid.
In een eerste fase wordt een stukje van deze nieuwe barema’s gerealiseerd. Elke medewerker zal kunnen kiezen om wel of niet over te stappen naar het barema van deze eerste fase. Stap je als medewerker niet over, dan behoud je je huidige barema.

Op 30 april 2018 wijst UZ Leuven je een functie en categorie toe.

Invoering van de nieuwe classificatie in verschillende stappen.

Om de classificatie in te voeren, hebben de sociale partners in het Paritair Comité procedures afgesproken. Je kan al deze procedures raadplegen op de website van IFIC maar je vindt hieronder alvast een toelichting.

Stap 1: wie organiseert de invoering van de classificatie?

De invoering van de classificatie wordt begeleid door een commissie. In deze begeleidingscommissie zitten vertegenwoordigers vanuit UZ Leuven en de vakbonden. UZ Leuven bereidt alle toewijzingen voor. Deze toewijzingen worden besproken in de begeleidingscommissie die daar een advies over geeft. De besprekingen starten op 15 maart 2018. Tegelijk met de begeleidingscommissie wordt ook een interne beroepscommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van UZ Leuven en de vakbonden. Indien een medewerker bezwaar aantekent tegen de toewijzing van zijn functie, zal de interne beroepscommissie deze behandelen.

Stap 2: de mededeling van jouw functie en mogelijk nieuw barema

Uiterlijk op 30 april 2018 ontvang je communicatie over jouw functietoewijzing. Je krijgt dan alle informatie over je huidige barema en je mogelijk nieuwe barema in de eerste fase van invoering.
Ook zal je info krijgen over wat dit betekent gedurende de volgende jaren van je loopbaan.

Stap 3: kiezen voor het nieuwe barema

De keuze maken

Als medewerker moet je een keuze maken. Je behoudt je huidige barema of je stapt over naar het nieuwe barema. Dit kan je pas doen nadat je kennis hebt genomen van de functietoewijzing.
Eenmaal je kiest voor het nieuwe barema kan je niet terugkeren naar je oude barema. Als je nu niet kiest, kan je in een volgende fase, die afhankelijk is van de financiering door de overheid, alsnog beslissen om over te stappen naar je nieuwe barema. Als je geen keuze bekend maakt vóór 30 juni 2018 en niet in beroep gaat, behoud je automatisch je huidige barema.

Uitbetaling van het nieuwe barema

De nieuwe barema’s zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Als je akkoord gaat met de jou toegewezen functie en het bijhorende barema, krijg je uiterlijk eind oktober een retro-actieve regularisatie van het loon.

Stap 4: de mogelijkheid om intern en extern beroep in te dienen

Als je om een objectieve reden niet akkoord bent met de toegewezen functie, raden we je aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de personeelsdienst of je vakbondsafgevaardigde voor verdere informatie. Ben je dan nog steeds niet akkoord, dan is er een formele beroepsprocedure voorzien bij de interne beroepscommissie. Je keuze voor het nieuwe barema wordt dan opgeschort tot na de behandeling van het beroep. Je hebt tijd tot ten laatste 30 juni 2018 om intern beroep in te dienen. Na het doorlopen van de interne beroepsprocedure kan desgevallend nog beroep aangetekend worden bij de externe beroepscommissie binnen de 15 dagen na kennisname van het besluit van de interne beroepscommissie en ten laatste op 15 oktober 2018.

Informatie over de functieclassificatie

Je kan alle informatie over de sectorale functieclassificatie raadplegen op de website van de vzw IFIC

« Terug

Nieuws en conferenties

NIEUWJAARSBRIEF 2019 en Sociaal Project

2019.jpg10 januari 2019 Beste collega's, oud-leden en ereleden, We wensen jullie en de familie een fijn 2019, vol liefde en geluk, maar vooral een goede gezondheid. Moge 2019 een jaar worden waarin uw privé-activiteiten ... lees verder

ZORG.tech fietskledij enkel voor leden

Algemeen.png21 december 2018 Beste leden,  ZORG.tech beschikt over eigen fietskledij. Deze kan vanaf heden besteld worden via de website. De kledij is van professionele kwaliteit en scherp geprijsd. Vandaar, twijfel niet en ... lees verder

IFHE Digest 2019

IHEEM 75 jaar.jpg21 december 2018 Klik op onderstaande link en bekijk de nieuwe editie van 2019 IFHE Digest. https://www.iheem.org.uk/News/ifhe-digest-2019 http://www.iheem.org.uk/ lees verder
Close