Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten februari 2021

VOF Caru.png07 april 2021

THEMA :
DE LEIDEND AMBTENAAR EN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID
RECHTSPRAAK
1.OPDRACHT TEN BEWARENDE TITEL IS NIET NOODZAKELIJK TEGEN FINANCIELE
VERGOEDING EN HIERBIJ IS EEN NULPRIJS EEN ABNORMALE PRIJS EN MOET DE VRAAG
NAAR RECHTVAARDIGING GESTELD WORDEN.
2. HET GEBRUIK VAN SUB SUBCRITERIA MET AFZONDERLIJKE WEGING MOET IN HET BESTEK
TRANSPARANT VERMELD WORDEN.
3. FORMELE MOTIVERING VERSCHILT BIJ PRIJSNAZICHT EN PRIJSVERANTWOORDING BIJ
ABNORMALE PRIJZEN
4. TOEGEVOEGDE MAAR ONLEESBARE UEA LAAT NIET TOE ZOMAAR TE WEREN
5. RECHT OP SCHADEVERGOEDING EN OMVANG VAN DE VERGOEDING
6. HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID BIJ OVERHEIDSOPDRACHT , STATUTAIRE BEPALINGEN EN
DE NIEUWE VENNOOTSCHAPSWET

REGELGEVING :
Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen
Index consumptieprijzen januari 2021
Bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens
over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels

INFO VARIA :
Persbericht Ethias verzekering vaccinatiecentra
Vlotter afsluiten raamovereenkomsten

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close