Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten januari 2021

VOF Caru.png14 april 2021

 INLEIDING                                                                                                                                      

 THEMA :

PRIJSBEPALING EN TERMIJNBEPALING

MET AANGEPASTE CLAUSULES VOOR HET BESTEK.                                                                        

 RECHTSPRAAK :

FORMELE MOTIVERINGSPLICHT BIJ HET REGELMATIGHEIDSONDERZOEK.                              

BEVESTIGING VANDERECHTSPRAAK BETREFFENDE HET ONTBREKEN VAN EEN UEA EN HET ONVOLLEDIG ZIJN VAN EEN UEA.                                                                                                       

SUBSTANTIELE ONREGELMATIGHEDEN IN DE OFFERTE wegens voorbehoud en afwijking.  

EVALUATIE VAN GUNNINGCRITERIA EN SUBCRITERIA.                                                                  

DUURTIJD RAAMOVEREENKOMSTEN                                                                                              

 

REGELGEVING

DE REGERINGSVERKLARING ROND OVERHEIDSOPDRACHTEN.                                                   

CONSUMPTIE EN GEZONDHEISINDEX DECEMBER 2020                                                              

 

INFO VARIA

BOEK : VLOTTER AFSLUITEN VAN RAAMOVEREENKOMSTEN                                                       

Ed. 1/2021 VEWA Copyright © 2021  Alle rechten voorbehouden

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close