Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten april 2021

VOF Caru.png30 april 2021

THEMA : DE ONDERAANNEMING BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN

RECHTSPRAAK

1OFFERTE MET VOORBEHOUD IS SUBSTATIEEL ONREGELMATIG                                        

2 VROEGERE NEGATIEVE ERVARINGEN MET EEN KANDIDAAT MOGEN NIET OPGENOMEN WORDEN IN DE TOETSING VA GUNNINGCRITERIA

3. MOTIVERING VAN AANVAARDEN VAN PRIJSVERANTWOORDING

4 TOEPASSING VAN DE LEEMTEFORMULE

REGELGEVING :

17 maart 2021 Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en van ontvangsten 

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 8 april 2021 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

 INFO VARIA :

Indexcijfers maart 2021
Vlotter afsluiten raamovereenkomsten LAATSTE EXEMPLAREN

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close