Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten september 2021

VOF Caru.png08 oktober 2021

THEMA : ONAANVAARDBARE OFFERTES NA OPENBARE PROCEDURE EN VERDERZETTING VIA MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELINGEN 

RECHTSPRAAK

1 BEPERKING VAN DE ONDERHANDELINGEN EN BAFO IN DE MEDEDINGINGSPROCEDURE TOT HET TECHNISCHE GEDEELTE  EN BEHOUD VAN DE PRIJZEN VAN DE INITIELE OFFERTE 

2 AL DAN NIET VERPLICHTE UITSLUITING VAN EEN DEELNEMER DIE BEROEPDOET OP DE DRAAGKRACHT VAN EEN DERDE DIE EEN VALSE VERKLARING AFLEGT  

3 EEN NULPRIJS IN EEN OFFERTE LEIDT NIET AUTOMATISCHG TOT EEN SUBSTANTIËLE ONREGELMATIGHEID, MAAR VERPLICHT DE AANBESTEDER TOT HET VOLGEN VAN DE PROCEDURE VOORABNORMALE PRIJS EN DE VRAAG OM DE AANGEBODEN PRIJS TE RECHTVAARDIGEN.

REGELGEVING : 

INDEXCIJFERS SEPTEMBER 2021 

INFO VARIA : 

Vlotter afsluiten raamovereenkomsten TLAATSTE EXEMPLAREN

 Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close