Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten oktober-november 2021

VOF Caru.png02 december 2021

THEMA : VEILIGHEIDSCOORDINATIE TMB EN DE OVERHEIDSOPDRACHTENWET

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE
SPECIFIEKE VERANTWOORDING VAN DE MEDEDINGINGSPROCEDURE  EN RAPPORTERING

REGELGEVING :

ELEKTRONISCHE RECHTSINGANG VIA e-Deposit.   29 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek 

 29 OKTOBER 2021. - Interpretatieve Wet van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij de term grondverschuiving een uitbreiding van interpretatie kent (bodembewegingen tengevolge van droogte) 

10 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's 

INFO VARIA : 
INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND OKTOBER 2021
Vlotter afsluiten raamovereenkomsten LAATSTE EXEMPLAREN

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close