Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten februari 2022

VOF Caru.png23 februari 2022

UITGEWERKT PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTERCLASS 31/5/2022

AANKOOPORGANISATIE EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN                                                              

THEMA :

WIE KAN RECHTSHELDIG EEN OFFERTE ONDERTEKENEN EN WAT MET DE BEGRIPPEN  ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN ELEKTRONISCHE AANGETEKENDE ZENDING

 

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

PRIJSONDERZOEK OF KOSTENONDERZOEK IS NIET GELIJK TE STELLEN MET EEN ONDERZOEK NAAR ABNORMALE PRIJZEN PER PERCEEL MET VERPLICHTE VRAAG TOT VVRECHTVAARDIGING, EN DE BEVRAGING NAAR ABNORMALE PRIJZEN PER POST WORDT ANDERS BEOORDEELD BIJ ABNORMAAL LAGE EN ABNORMAAL HOGE PRIJZEN PER POST

 

RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

VERANDERING VAN OPDRACHTNEMER VAN EEN RAAMOVEREENKOMST BIJ FAILLISSEENT VAN DE OPDRACHTNEMER

DE VRIJSTELLING INZAKE RECHTEN OP BESTAANDE ONROERENDE GOEDEREN

 

REGELGEVING :

ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Betreft : Rechtspraak van het Hof van Justitie - Raamovereenkomst

 

INFO VARIA :

INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND JANUARI

Lees HIER de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close