Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten juni 2022

VOF Caru.png22 juni 2022

HANDBOEK STUDIEDAG “ADMINISTRATIEF EENVOUDIGER STRUCTUREN VOOR HET AANKOOPPROCES VIA INTERNE DELEGATIE ”

 

THEMA : DEELNAME VAN INSCHRIJVERS UIT LANDEN WELKE NIET TOT DE EUROPESE UNIE BEHOREN

SPONSORING BIJ OVERHEIDSOPDRACHT                                      

WETGEVING

WET VAN 18 MEI 2022. - WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 17 JUNI 2016 IN HOOFDZAAK BETREFFENDE SCHONE EN ENERGIEZUINIGE WEGVOERTUIGEN

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE :

- HET VERRTROUWELIJK KARAKTER INGEROEPEN OM DE INGEDIENDE PRIJZEN NIET MEE TE DELEN MOET BIJZONDER GEMOTIVEERD WORDEN EN DE DEELNEMER NIET DE MOGELIJKHEID ONTNEMEN OM DE KEUZE TE BETWISTEN                                             

-AFWIJKEN VAN DE VEREISTE VERBINTENISTERMIJN LEIDT ONVERMIJDELIJK TOT HET WEREN VAN DE OFFERTE ALS SUBSTANTIEEL ONREGELMATIG

-OMSCHRIJVING VAN DE ZUIVER MATERIELE FOUT

RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

VERDUIDELIJKING VAN HET GEBRUIK VAN DE MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELINGEN BIJ GEBREKE AAN GESCHIKTE OF AANVAARDBARE OFFERTES NA STANDAARDPROCEDURE

INFO VARIA :

INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND MEI 2022

STIJGING VAN DE NALATIGHEIDSRENTE

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Lees hier de volledige nieuwsbrief 

« Terug

Close