Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten augustus 2022

VOF Caru.png31 augustus 2022

HANDBOEK STUDIEDAG “ADMINISTRATIEF EENVOUDIGER STRUCTUREN VOOR HET AANKOOPPROCES VIA INTERNE DELEGATIE ”
THEMA : PRIJSONDERZOEK EN ONDERZOEK ABNORMALE PRIJZEN
RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE :
-
- HERHALING VAN DE PRINCIPES BETREFFENDE HET PRIJSONDERZOEK
- OOK AL IS ART.36 NIET VAN TOEPASSING TOCH FIENEN DE OFFERTES OP BASIS VAN ART.35 AAN PRIJSONDERZOEK ONDERHEVIG TE ZIJN EN MOETEN DE MOTIEVEN WEL BLIJKEN UIT DE OPDRACHTDOCUMENTEN
- PRIJSONDERZOEK EN ONDERZOEK ABNORMALE PRIJZEN ZIJN TWEE ONDERSCHEIDEN FASES MET EEN SPECIFIEKE EIGEN INVULLING EN BEOORDELINGSMOGELIJKHEID DOOR DE RAAD VAN STATE
-GEEN VERPLICHTE PROCEDURE ABNORMALE PRIJZEN ALS DE AANBESTEDER OORDEELT DAT ER GEEN ZIJN (IN CASU OOK SLECHTS TWEE OFFERTES)
- NAZICHT VAN DE UITSLUITINGSGRONDEN
- BETALINGSVOORWAARDEN WELKE AFWIJKEN VAN HET BESTEK WORDEN ONDANKS EEN
VERZAKING IN HET BESTEK AAN STRIJDIGE BEPALINGEN TOCH ALS EEN ONZEKERE PRIJS EN UITVOERINGSVOORWAARDE BESCHOUWD RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE
- WANNEER ER GEEN OF GEEN GESCHIKTE AANVRAAG TOT DEELNEMING OF OFFERTE WERD INGEDIEND NAAR AANLEIDING VAN EEN OPENBARE OF NIET-OPENBARE PROCEDURE,KAN ER MET EEN ONDERNEMER ONDERHANDELD WORDEN ?
INFO VARIA : INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND JULI 202
ONS OPLEIDINGSAANBOD : OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close