Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten februari 2023

VOF Caru.png01 februari 2023

PRAKTISCHE GEGEVENS  MASTERCLASS 2023  4 Mei Holiday Inn Kattegat 1 HASSELT   : “VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WET OVERHEIDSOOPDRACHTEN “

OOK IN GENT KAN JE DE MASTERCLASS 2023 VOLGEN :  15 Juni Hotel Van der Valk Akkerhage 10 9000 GENT

THEMA VAN DEZE NIEUWSBRIEF :

SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE AANBEVELINGEN OVER HET BEHEER VAN DE OPDRACHTEN EN DE INTERNE BEHEERSING VAN DE AANKOPEN

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE :
- KAN ER BIJ PRIJSNAZICHT REKENING WORDENNGEHOUDEN MET EXTERN BEKLOMEN INFORMATIE ? JA , MAAR VERPLICHTE VOORLEGGING AAN DE INSCHRIJVER 
  ARREST nr. 255.297 van 19 december 2022

- TOETSING AAN NIET VERMELDE GUNNINGCRITERIA IS STRIJDIG MET GELIJKHEIDS EN TRANSPARANTIE BEGINSEL ARREST nr. 255.286 van 15 december 2022

INFO VARIA :

- LOONGRENZEN BIJ ARBEIDSONGEVALLEN Mededeling Stbl. 26/1/2023

- AANPASSING KILOMETERVERGOEDING Mededeli,g Stbl 27/1/2023

- REGELGEVING VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN OP DEFENSIE- EN VEILIGHEIDSGEBIEDMinisterraad van 27 januari 2023

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

LAATSTE EXEMPLAREN HANDBOEK STUDIEDAG “ADMINISTRATIEF EENVOUDIGER STRUCTUREN VOOR HET AANKOOPPROCES VIA INTERNE DELEGATIE ”

Lees hier de volledige nieuwsbrief 

« Terug

Close