Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten november 2023

VOF Caru.png16 november 2023

WETGEVING
WET 9 OKTOBER 2023. TOT VEREENVOUDIGING VAN DE OPZEGGINGSREGELS VOOR VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN 

RECHTSPAAK EUROPEES HOF
REGELGEVING GPDR/AVG RECHT OPKOSTELOOS EERSTE AFSCHRIFT
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 26 oktober 2023

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE
HET BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR
ONDERTEKENINGSBEVOEGDHEID VAN OFFERTES
SELECTIECRITERIA VERSUS GUNNINGCRITERIA 

INFO VARIA :
INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND OKTOBER 2023 – SPILINDEX OVERSCHREDEN FEDRALE LOONAANPASSING DECEMBER + 2%
11 SEPTEMBER 2023. — OMZENDBRIEF. — REDUCEREN VAN VEILIGHEIDSRISICO’S IN HET KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN. — LEKKEN VAN GEVOELIGE INFORMATIE. — SPIONAGE

 ONS OPLEIDINGSAANBOD :
-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ZIE https//www.caru-commv.be

AANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST
-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL
CAPITA SELECTA
-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL
SELECTIE EN GUNNING

VOORAANKONDIGING MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJK TOEEPASSING WOO DERDE DEEL
GUNNINGWIJZEN EN GUNNINGMETHODES, NAZICHT EN EVALUATIE

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close