Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief december 2023 - Januari 2024

VOF Caru.png21 december 2023

WETGEVING

MB 13/12/2023 OFFICIELE BEKENDMAKING NIEUWE DREMPELS

DECREET 23/11/2023 DE ORGANISATIE EN DE RECHTSPLEGING VAN SOMMIGE VLAAMSE BESTUURSRECHTSCOLLEGES  definitie beveiligde zending

RECHTSPRAAK EUROPEES HOF

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)van 28 november 2023 DRAGEN VAN ZICHTBARE TEKENS VAN RELIGIEUZE OF LEVENSBESCHOUWELIJKE OVERTUIGINGEN

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

-GRENZEN AAN DE MOGELIJKHEDEN TOT REGULARISATIE VAN EEN SUBSTANTIËLE ONREGELMATIGHEID BIJ PROCEDURES MET ONDERHANDELINGEN

-ROL VAN DE RAAD VAN STATE BIJ HET PRIJSNAZICHT

-BEGRIPPEN SUBSTANTIELE ONREGELMATIGHEID EN VEREISTE MINIMALE EISEN

INFO VARIA :

SELECTIERITERIA IN DE PRAKTIJK

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ZIE https//www.caru-commv.be

LAANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

CAPITA SELECTA: bevoegdheden aansprakelijkheid, verplichte raming,prijsnazicht,onderaanneming

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

SELECTIE EN GUNNING

INSCHRIJVING MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJK TOEEPASSING WOO DERDE DEEL

GUNNINGWIJZEN EN GUNNINGMETHODES

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close