Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief Januari 2024

VOF Caru.png11 januari 2024

WETGEVING

17 DECEMBER 2023. - KONINKLIJK BESLUIT TOT AANPASSING VAN TWEE DREMPELS IN DE WET VAN 17 JUNI 2013 BETREFFENDE DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN

RECHTSPRAAK EUROPEES HOF

3 DECEMBER 2023. - KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN HET BEDRAG WAARONDER DE RAAD DE UITOEFENING VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN KAN DELEGEREN AAN HET COLLEGE VOOR UITGAVEN ONDER DE BUITENGEWONE BEGROTING 22 DECEMBER 2023. - WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE WETTELIJKE DEKKING IN GEVAL VAN EEN NATUURRAMP 

28 DECEMBER 2023. - WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 

Pro partim: titel 2 hoofdstuk 1 aanpassing verzekeringstaks

 WETSONTWERP

 WETSONTWERP “KMO-TOEGANG IN HET KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN”                                               

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

- VERDUIDELIJKING VAN HET BEGRIP AFDOENDE MOTIVERING

INFO VARIA :                                                                                                                                        
INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND DECEMBER 2023
AANPASSING KILOMETERVERGOEDING

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ZIE https//www.caru-commv.be

AANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

CAPITA SELECTA: bevoegdheden aansprakelijkheid, verplichte raming,prijsnazicht,onderaanneming

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

SELECTIE EN GUNNING

INSCHRIJVING MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJK TOEEPASSING WOO DERDE DEEL

GUNNINGWIJZEN EN GUNNINGMETHODES

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close