Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief Februari 2024

VOF Caru.png09 februari 2024

WETGEVING

-Omzendbrief nr 714 AVG/GPDR Dienst HUMAN RESSIURCES EN ARBEIFSONGEVALLEN BIJ VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

-25 DECEMBER 2023. - KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN WET VAN 27 FEBRUARI 2019 INZAKE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN BERICHTEN VIA EBOX (Be Stbl 1/2/2024)

- EVALUATIE EN AANPASSING CHARTER TOEGANG KMO (Be Stbl 2/2/2024)

-BERICHT VAN 25 JANUARI 2024 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN STATISTISCHE GEGEVENS OVER DE OVERHEIDSOPDRACHTEN ONDER DE EUROPESE DREMPELS- Be Stbl 5/2/2024

 RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

ARREST 2112/2023 DE FACULTATIEVE UITSLUITINGEN (vervalsong mededinging)

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

ARREST  nr. 258.403 van 11 januari 2024 FACULTATIEVE UITSLUITINGEN  PRIJSNAZICHT

INFO VARIA :   

INDEX CONSUMPTIEPRIJZEN JANUARI 24                                                                                                                                          

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ZIE https//www.caru-commv.be

LAANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

CAPITA SELECTA: bevoegdheden aansprakelijkheid, verplichte raming,prijsnazicht,onderaanneming

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

SELECTIE EN GUNNING

INSCHRIJVING MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJK TOEEPASSING WOO DERDE DEEL

GUNNINGWIJZEN EN GUNNINGMETHODES

LEES HIER de volledige nieuwsbrief 

« Terug

Close