Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten maart 2024 deel 2

VOF Caru.png13 maart 2024

LAATSTE INSCHRIJVING MASTERCLASS 2024 DERDE DEEL VANDERVZALK GENT 21/3

 WETGEVING

21 FEBRUARI 2024. - KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 DECEMBER 2008 TOT UITVOERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 10 APRIL 1971 IN VERBAND MET DE ONEVENREDIG VERZWAARDE RISICO'S 

21 DECEMBER 2023 TOT KONINKLIJK BESLUIT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VOLTIJDSE VIERDAAGSE WERKWEEK EN HET WISSELENDE WEEKREGIME IS (BE STBL N 29 FEBRUARI 2024) TOELICHTING BOSA

RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

EUROPESE GEHARMONISEERDE TECHNISCHE NORMEN VOOR DE VEILIGHEID VAN SPEELGOED MOETEN TOEGANKELIJK ZIJN VOOR BURGERS VAN DE UNIE

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

CRITERIA VOOR PRIJSVERANTWOORDING

MPMO en BEPERKING VAN DEELNEMERS

WIJZIGING INVESTERINGSBUDGET EN IMPACT OP HET PRIJSCRITERIUM

WOO EN RKENNING AANNEMERS

GEBRUIK VAN SUBCRITERIA

INFO VARIA :

VERTRAGINGSBOETES

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ZIE https//www.caru-commv.be

LAANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

CAPITA SELECTA: bevoegdheden aansprakelijkheid, verplichte raming,prijsnazicht,onderaanneming

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

SELECTIE EN GUNNING

Lees HIER de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close