Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief April 2024

VOF Caru.png24 april 2024

WETGEVING
17 MAART 2024. - WET BETREFFENDE TERMIJNEN EN SANCTIES VOOR VERZEKERINGSPRESTATIES
17 MAART 2024 WET WIJZIGING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN
13 MAART 2024 WET MOTIVERING ONTSLAG CONTRACTUELE WERKNEMERS OVERHEIDSSECTOR
DECREET 8 MAART 2024. - VERVREEMDEN VAN ONROERENDE DOMEINGOEDEREN EN VESTIGEN EN VERVREEMDEN VAN ZAKELIJKE RECHTEN
RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE
ARREST VAN HET GERECHT Luxrmburg (Eerste kamer – uitgebreid) 21 februari 2024 In zaak T-38/21. VERDUIDELIJKING Verzoeken tot nietigverklaring RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE
ARREST nr. 258.822 van 14 februari 2024INDIENING BAFO PER MAIL LEIDT NIET AUTOMATISCH TOT SUBSTANTIELE ONREGELMATIGHEID
ARREST nr. 258.814 van 13 februari 2024 VOORBEHOUD OF VERDUIDELIJKING WELKE NIET LEIDT TOT SUBSTANTIELE ONREGELMATIGHEID
INFO VARIA : STATITIEKEN 2023 EUROPEES HOF
INDEX CONSUMPTIE MAART 2024
AANPASSING KM VERGOEDING Omzendbrief 737
ONS OPLEIDINGSAANBOD :
OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEZIEN https//www.caru-commv.be

AANBOD HANDBOEKEN HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST
HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL
HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL SELECTIE EN GUNNING
HANDBOEK MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO DERDE DEEL
BEWUSTE KEUZE VAN PLAATSINGSWIJZE EN METHODE, ONDERHANDELEN

RESERVEER NU REEDS IN UW AGENDA:
MASTERCLASS 2024 DEEL IV : van administratieve ergernis naar performanter BESTEK
Nieuwe clausules aagepaste wetgreving vermindering administratieve lasten
DINSDAG 22 OKTOBER 2024 GENT Hotel VANDERVALK (GHELAMCO)
DONDERDAG 24 OKTOBER HASSELT Hotel HILIDAY INN inschrijvingen via info@CARUCOMVV.be

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close