Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief juni 2024

VOF Caru.png04 juni 2024

WETGEVING

15 MEI 2024. - WET TOT INVOERING VAN EEN SAMENLEVINGSDIENST (uittreksels)                                                                                                

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

INFORMATIEPLICHT BIJ GUNNING ARREST nr. 259.685 van 2 mei 2024

GEMOTIVEERDE TOEPASSING VAN GUNNINGCRITERIA ARRESTnr. 259.668 van 30 april 2024                         

INFO VARIA :

BESLISSING VASTSTELLING VAN DE VEREISTE INFORMATIE IN HET KADER VAN HET OPZEGGINGSRECHT VAN DE VERZEKERINGNEMER (Ministerraad 3 MEI)

OMZENDBRIEF INZAKE BELANGENVERMENGING IN HET KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN (Ministerraad 17 MEI)

VERDUIDELIJKING REGELING VERPLICHT VOORSCHOT BIJ OVERHEIDSOPDRACHT

INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND MEI 2024

 

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEZIEN https//www.caru-commv.be

AANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

SELECTIE EN GUNNING

HANDBOEK MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO DERDE DEEL

BEWUSTE KEUZE VAN PLAATSINGSWIJZE EN METHODE, ONDERHANDELEN

 RESERVEER NU REEDS IN UW AGENDA:

MASTERCLASS 2024 DEEL IV : van administratieve ergernis naar performanter BESTEK

Nieuwe clausules aagepaste wetgreving vermindering administratieve lasten

DINSDAG 22 OKTOBER 2024 GENT Hotel VANDERVALK (GHELAMCO)

DONDERDAG 24 OKTOBER HASSELT Hotel HILIDAY INN

inschrijvingen via  info@caru-commv.be

Ed. 06/2024 VEWA Copyright © 2024                         

      PROF RUDI CLAEYS             

LEES HIER de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close