Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief Juli 2024

VOF Caru.png04 juli 2024

WETGEVING

25 MEI 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek  V V wat betreft de groottecriteria voor micro- en kleine verenigingen en stichtingen

3 MEI 2024. - Wet betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een daad van terrorisme en betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

12 MEI 2024.  Koninklijk besluit vaststelling van de modaliteiten bedoeld in de wet van 6/11/ 2022 betreffendeverbetering va “binnenluchtkwaliteit” in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

3 MEI 2024. - Wet wijziging van de wet 1939 op de bescherming van titel en beroep van architect

15 MEI 2024 Wet wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen

RECHTSPRAAK EUROPEES HOF

ARREST 6 juni 2024  In zaak C‑547/22,Het gevrijwaard recht op schadevergoeding                                                                                     

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

DE VEREISTE VAN ZORGVULDIG ALGEMEEN PRIJSNAZICHT ARRESTnr. 259.723 van 14 mei 2024

BEROEP OP ONDERAANNEMER inzake beroepsbekwaamheid ARREST nr. 259.724 van 14 mei 2024
GELIJKE BEHANDELING EN TRANSPARANTIE ARREST nr. 259.768 van 17 mei 2024

INFO VARIA :

Omzendbrief nr. 735. - maatregelen BELANGENCONFLICTEN NA DRAAIDEURCONSTRUCTIES

INDEXCIJFER CONSUMPTIEPRIJZEN JUNI 2024

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEZIENhttps//www.caru-commv.be

AANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

HANDBOEK MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO DERDE DEEL

VERGEET UW INSCHRIJVING NIET VOOR:

MASTERCLASS 2024 DEEL IV : van administratieve ergernis naar performanter BESTEK

DINSDAG 22 OKTOBER 2024 GENT Hotel VANDERVALK (GHELAMCO)

DONDERDAG 24 OKTOBER HASSELT Hotel HILIDAY INN

inschrijvingen via  info@caru-commv.be

LEES HIER de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close