Netwerk van technici in de ZORG

VEB Nieuwsbrief juni 2024

VEB Nieuwsbrief.jpg04 juli 2024

De laatste maand voor het begin van de zomervakantie was zoals ieder jaar druk, maar productief bij het VEB. In deze nieuwsbrief vertellen we jullie graag meer over onze samenwerking met het AWV, onze OEPC-contracten en meer!

 Topics - Juni 2024

  • VEB-mijlpaal | Zonnepanelen

  • Tweede oproep RePower EU | Deadlines

  • AWV x VEB | Reductie energieverbruik & CO2-uitstoot

  • Decarbonisatie en hindernissen | Marktbevindingen

  • OEPC-contracten in voorbereiding | Update

Zonnepanelen van Brussel tot Zürich

Mooie mijlpaal voor het VEB

Op 11 juni bereikten we bij het VEB een mooie mijlpaal. Op die dag hadden we al meer dan 100 MegawattPiek aan zonne-panelen verkocht – via de verschillende raamcontracten zonnepanelen sinds 2018. Samen vertaalt zich dat in ongeveer een kwart miljoen PV-panelen. Als je die allemaal naast elkaar zou leggen, vertrekkend vanuit ons kantoor in het Herman Teirlinck-gebouw te Brussel, is dat tot voorbij Zürich!  

Tweede Oproep RePowerEU – zorginstellingen

Aanpassingen in dossier mogelijk t.e.m. 15/08 

Binnen het kader van de RePowerEU subsidies is er 18 miljoen euro vrijgemaakt voor zorg- en welzijnsinstellingen in de periode van 2024-2025. Aangezien er nog heel wat middelen beschikbaar zijn, is er een tweede oproep gelanceerd. Heb je nog energiebesparingsmaatregelen in gedachten? Ook zonnepanelen, relighting, windmolens, etc. komen hier voor in aanmerking! Dan heb je nog tot begin oktober 2024 de kans om je aanvraag in te dienen!  

Tijdens onze eerste oproep is het ons opgevallen dat er bij verschillende maatregelen van reeds opgeleverd energiescans een update wenselijk was. Bv. het updaten van de investeringskost naar aanleiding van uitgevoerde haalbaarheidsstudie, etc. Is dit voor jouw dossier ook het geval? Laat dit dan zeker weten tegen uiterlijk 15 augustus. Zo kunnen we tijdig een studiebureau aanstellen om de maatregelen te updaten – en kan je nog tijdig een subsidieaanvraag indienen.  

Indien je de nodige aanpassingen pas na 15 augustus doorgeeft, kunnen we deze niet meer doorvoeren in je energiescan of -audit in Terra. Aarzel dus niet om ons te contacteren. Dan kan je zeker op tijd aanspraak maken op RePowerEU-subsidies. Houd alleen in het achterhoofd dat werken met Europese subsidies ten laatste tegen juni 2026 uitgevoerd moeten zijn.  

 

Meer info over het indienen van een RePowerEU-subsidieaanvraag vind je terug via deze link.

Vraag aanpassing dossier aan

AWV x VEB - Samen sterker

30% energiebesparing, 46% CO2-besparing 

Ook hetAgentschap Wegen en Verkeer (AWV) zet mee zijn schouders onder de ambitie om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de Vlaamse overheid tegen 2030 flink te reduceren. Zo zal het tegen eind 2025 verschillende energiebesparende maatregelen doorvoeren in 21 districtsgebouwen. Een flinke stap voorwaarts, met dank aan de Europese subsidies die AWV met hulp en ondersteuning van VEB in de wacht sleepte. 

Wil je graag weten hoe AWV dit gerealiseerd heeft? Lees het volledige artikel op onze site!

Lees meer

Decarbonisatie en haar hindernissen

Marktbevindingen - Roland Berger

Vanuit de Europese Unie werd er met de EU Green Deal voor al haar landen de doelstelling vooropgesteld om koolstofneutraal te zijn tegen 2050. De Vlaamse overheid stelt hier het goeie voorbeeld door dit doel met hun gebouwen reeds te willen bereiken tegen 2045. Als we dat willen verwezenlijken, moeten we echter nog een tandje bijsteken. Dit blijkt althans uit de bevindingen van de marktstudie van adviesbureau Roland Berger.  

Als we het huidige tempo richting koolstofneutraliteit zouden aanhouden, zou het nog 80 jaar vergen om onze doelstellingen voor 2045 te bereiken. In het artikel op onze site kan je meer lezen over de hindernissen die men vandaag de dag vaak tegenkomt binnen de publieke sector.

Lees meer

OEPC-contracten in voorbereiding

Zorgsector en onderwijs - update 

We zijn bij het VEB actief bezig met het voorbereiden van nieuwe OEPC-aanbestedings-dossiers. Concreet gaat het over enkele projecten binnen de zorg- en welzijnssector en de onderwijssector. Hieronder geven we je een kleine update over de stavaza in deze samenwerkingen.  

Wat betreft de zorgsector in Vlaanderen zijn er momenteel 6 OEPC-dossiers in voorbereiding. Aangezien deze instanties onder de koepel van VIPA vallen, maken ze aanspraak op VIPA-subsidies en -middelen uit het Vlaams klimaatfonds, voor versnelde energetische renovatie van de gebouwen. Binnen het voorbereiden van deze dossiers zijn we bezig met het bepalen van het renovatiepotentieel, het definiëren van de onderhoudsscope en het vastleggen van het financiële kader voor het project.  

Binnen de onderwijssector zijn er bovendien gesprekken lopende tussen het VEB en de verschillende koepelorganisaties – dit met betrekking tot de opstart van bijkomende voorbereidingstrajecten voor OEPC-dossiers.  

Wat betreft de recent getekende OEPC-contracten van 2024 vertellen we jullie binnenkort meer!

Agenda

Mis onze aankomende boeiende webinars niet! In september zijn jullie meer dan welkom op onze webinar en Q&A sessies over klimaatsubsidies en Terra. In oktober staat er bovendien een webinar op de planning over de gratis audits voor de zorgsector.

Wees er snel bij en registreer je nu al op onze webinars:

Fijne zomervakantie!

Ook in de zomermaanden blijven we er om jullie te ondersteunen. Toch wensen we jullie vanuit het VEB graag een fantastische zomervakantie toe! 💚

« Terug

Close