Netwerk van technici in de ZORG

Studiedag 'Energiebeleid – Een noodzakelijke keuze?'

08 augustus 2014

Rationeel gebruik van energie en vooral energiebesparingen o.a. door het terugdringen van het energieverbruik of inzet van alternatieve energieopwekking, zijn actuele thema’s waar elk ziekenhuis vandaag de dag mee geconfronteerd wordt.

Met deze studiedag willen wij dan ook dieper ingaan op de vraag of er nood is aan een efficiënt energiebeleid in de zorgsector, vandaag en in de toekomst.

Er zal ruimschoots aandacht worden besteed aan de verschillende elementen die deel uitmaken van zo’n energiebeleid, zoals de actuele toepassingen en verbruiken, risicoanalyses, alternatieve mogelijkheden, enz.

Dit alles wordt bekeken en toegelicht vanuit verschillende standpunten, enerzijds vanuit het perspectief van de ziekenhuizen zelf (op algemeen, technisch en IT niveau), maar anderzijds ook door een parallel te trekken met de industrie en door enkele deskundigen inzake alternatieve energieoplossingen aan het woord te laten.

Deze studiedag richt zich dan ook tot iedereen die van dichtbij betrokken is bij het energiemanagement van een ziekenhuis: algemene directie, technische directie, technische diensthoofden, ICT management, facilitair beheer, enz.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
HF-programma-140909.pdf102,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Close