Netwerk van technici in de ZORG

Werkgroep Klimaat

Intro

Deelname aan de werkgroep

Geïnteresseerden voor deelname aan de werkgroep klimaat kunnen zich kandidaat stellen via de coördinator van de werkgroep.

Doel

De impact van het veranderende klimaat doet zich reeds voelen in verschillende sectoren. De risico’s van klimaatverandering voor het gezondheidssysteem, en de bestaande of geplande maatregelen om de zorgsector weerbaarder te maken tegen klimaatverandering worden in deze werkgroep besproken.

Bekijk de documenten

Volgende vergaderingen Werkgroep Klimaat

There are no meetings published at the moment. Please check back later!

Coördinator

Philip Verheye

089 32 18 21

Leden van de werkgroep klimaat

  • Jo Carron
  • Ann Vandycke
  • Rik Persyn
  • Lacres Peter
Close