Netwerk van technici in de ZORG

Over Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Geacht ZORG.tech lid,

De Raad van Bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de Algemene Vergadering die zal doorgaan op 27 juni 2018 om 17u in de vergaderruimte van de Technische Dienst, route 100 Gebouw M in het UZA, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem.

Gelieve u voor 25 mei 2018 aan te melden.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kunt u zich eventueel laten vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht, te verzenden per mail naar het ZORG.tech secretariaat, info@zorg.tech.

 Dagorde :

1. verslag van de penningmeester

2. verslag van de voorzitter

3. verslag van de controleurs van de rekeningen

4. goedkeuring van de rekeningen

Op de algemene vergadering zullen 9 mandaten voor de Raad van Bestuur ter beschikking gesteld worden.
Volgende uittredende bestuursleden zijn herverkiesbaar : Eddy De Coster,  Jo Carron, Marc Jackmaert,  Dirk De Man, Martin Claeys,  Staf Leën,  Rik Persyn.
2 bestuursleden blijven tot 2020 : Walter Coomans  en Roger Albertijn

Nieuwe kandidaten : a. aspirant bestuursleden David De Mol, Jeroen Vidts,  Erik Van De Wauwer,  Philip Verheye 

                                  b. oproep tot nieuwe bestuursleden

                                  c. oproep tot nieuwe aspirant bestuursleden

   Gelieve uw kandidatuur in te dienen voor 25 mei 2018.                             

 

Het ZORG.tech bestuur,

Voorzitter Eddy De Coster                          Secretaris Dirk De Man

Close