Netwerk van technici in de ZORG

Sprekers bij Opgeschort en uitgesteld Congres 2021: ZORG om het klimaat, onze ZORG?

Opgeschort en uitgesteld Congres 2021: ZORG om het klimaat, onze ZORG?

Over de sprekers

 1. Boussemaere Pieter

  Boussemaere Pieter (Auteur - docent klimaat & wereldgeschiedenis Vives Hogeschool te Brugge)

  Pieter Boussemaere is auteur en docent klimaat & wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in Brugge & Kortrijk. Hij is al jaren een veelgevraagd spreker en fungeert geregeld als adviseur (o.m. voor Europese Commissie & Vlaamse Overheid omtrent klimaateducatie). In 2018 verscheen zijn recentste boek Tien klimaatacties die werken (Standaard Uitgeverij, 2018), dat eind 2021 een grondige update kreeg. Daarin vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien individuele acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Hij schreef eerder al Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem (Davidsfonds, 2015) en De langste reis. Op zoek naar het ontstaan van de mens (Davidsfonds, 2012). In 2016 publiceerde hij de opmerkelijke resultaten van een enquête die peilde naar de klimaatkennis van Vlaamse leerkrachten in opleiding. In 2019 schreef hij mee aan het ‘A net-zero greenhouse gas emissions Belgium 2050‘-rapport dat de contouren uittekent richting een koolstofarm België.
 2. De Bruyn Veerle

  De Bruyn Veerle (Dagvoorzitster ZORG.tech congres)

  Verantwoordelijke Dienst Kwaliteit AZ Sint Jan Brugge-Oostende Directeur WZC Riethove te Oudenburg
 3. De Geest Wouter

  De Geest Wouter

  Studies -1972 – 1977: Rechten RUG -IPO ( nu AMS) / INSEAD Fontainebleau: Executive MBA -Management opleidingen binnen en buiten BASF Loopbaan -Van 1982 tot 31.12 .2019:BASF -verschillende functies: juridische dienst, communicatie,personeel -1998 – 2001: BASF AG (Germany) – Central Finance Department (responsible for the project regarding the stock market quotation of BASF Group at NYSE) -Vanaf 1 March 2001 Member of the Management Committee of BASF Antwerpen N.V. -Vanaf 1 February 2007 tot 31.12.2019 CEO of BASF Antwerpen N.V. and CEO BASF Belgium Coordination Center Comm. V. Belangrijkste Actuele Mandaten - Lid van de Raad van Toezicht BASF Antwerpen NV - Voorzitter– VOKA -Lid van het Strategic Committee of VBO - Lid van de raad van bestuur Antwerps Havenbedrijf - Bestuurder BESIX - Bestuurder Exmar - Bestuurder Aertssen Group - Voorzitter Rombit ( IT groep) - Bestuurder Koepel GZA/ZNA -ziekenhuizen - Voorzitter speerpuntcluster chemie/Catalisti Culturele Mandaten -Voorzitter Dotatiefonds voor boek en letteren -Bestuurder Antwerp Symphony Orchestra -Bestuurder Middelheim promotors Titels -Ereconsul Duitsland sedert April 2010. -Commandeur in de Kroonorde -Relance post-Corona • Lid van ERMG • Lid van Vlaams economisch relancecomité
 4. Van De Wauwer Erik

  Van De Wauwer Erik (Hoofd Technische Dienst)

  Voorzitter ZORG.tech - ir. architect
 5. Verheye Philip

  Verheye Philip (Bestuurslid ZORG.tech)

Close