Netwerk van technici in de ZORG

Over Webinar Smart Buildings in use

Webinar Smart Buildings in use

Geachte ZORG.tech lid,

We organiseren een webinar rond volgende thema :

Slimme gebouwen in de zorg : een blik op de mogelijkheden én de praktijk.

Het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties worden steeds belangrijker in het kader van het behalen van de energiedoelstellingen.

Metingen via sensoren, automatische terugkoppeling van meetresultaten, conditioneel onderhoud, digitaliseren van facility management zijn elementen van zogenaamde “Smart Buildings” die gebouwbeheerders op weg kunnen helpen om deze doelstellingen te bereiken. 

De cluster “Smart Buildings in use” is een groep van een 40-tal ondernemingen die door Vlaanderen ondersteund worden om het ideeëngoed van Smart Buildings collectief te verspreiden en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 

Om de noden en behoeften in kaart te brengen werd een enquête opgesteld gebaseerd op de SRI (Smart Readiness Indicator) Ze bestaat uit een 20-tal vragen en ze geeft je bovendien zelf meer inzicht in de mogelijkheden van Smart Buildings.

Voor het invullen van de enquëte om uit te gaan van het meest recente gebouw en technische installaties.

Wil je jezelf later “benchmarken” met andere zorginstellingen kan je je emailadres opgeven en de onderzoeksresultaten opvragen.

 De deadline wordt verlengd tot 8/11/2020. 

KLIK HIER VOOR DE ENQUÊTE

Zoals in 2019 de cluster bouwindustrialisatie een infosessie organiseerde rond het topic bouwindustrialisatie, zal ook nu de cluster Smart Buildings in use een online infosessie organiseren waarin o.a. de resultaten van bovenvermelde enquête worden besproken.

Deze Webinar zal plaatsvinden op woensdag 02/12/2020 van 15.00u -17.30u
 
Inschrijven kan via de website www.ZORG.tech .

 

Zowel enquête als Webinar worden door ZORG.tech georganiseerd in samenwerking met onderstaande organisaties:

smart buildings.png

confederatie bouw.jpg

WTCB.jpg

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Close