Netwerk van technici in de ZORG

Over Vegadering werkgroep bouw

Vegadering werkgroep bouw

Op 15 september gaat de werkgroep bouw door.  Via Teams van  13.00u - 15.00u

Aanwezigheid mailen naar Matty Stommelinck

Volgende agendapunten werden al aangebracht:

1.  Pics normering voor apotheek:
Heeft elk ziekenhuis een cleanroom of zijn er ziekenhuizen waar er voorbeelden zijn van samenwerking? Hoeveel budget wordt voorzien voor een cleanroom? Hoeveel m²? Zijn er voorbeelden die voldoen aan deze regelgeving?
https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-30-september-2020_n2020031582.html
(Corinne De Caluwe, 6/5/2022)

2.  Klimaat neutraal bouwen: (Bart Schelfhout, 14/1/2022)

3.  Effect van enorm hoge bouwindex op kosten van bouwwerken.  Momenteel bedraagt de herziening tot 30% van de oorspronkelijk geraamde prijzen (Jo Carron, 10/8/2022)

Locatie: UZ Gent – Bedrijfscomplex – Infrastructuur - Ingang gebouw en parking op de campus via De Pintelaan, ingang tot de tijdelijke parking (grind) direct in de buurt van het Bedrijfscomplex.

Vergaderzaal – Estafette – Ingang 99 – Lokaal 910. (1ste verdiep)

Hybride vergaderen beschikbaar.
Uitrijticket wordt voorzien ter plaatse voor de fysieke deelnemers.

 

Close