Netwerk van technici in de ZORG

Over Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

De Raad van Bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de Algemene Vergadering die zal doorgaan op 22 juni 2012 om 17u in de vergaderruimte van de Technische Dienst, route 100 Gebouw M in het UZA, Drie Eikenstraat 655 te 2650 Edegem.

Gelieve u voor 22 mei 2022 aan te melden op onze website, zie activiteit Algemene Ledenvergadering.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kunt u zich eventueel laten vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht, te verzenden per mail naar het ZORG.tech secretariaat, info@zorg.tech.

 Agenda :

1. Verslag van de penningmeester

2. Verslag van de voorzitter werkjaar 2021

3. Verslag van de controleurs van de rekeningen

4. Resultaten van het boekjaar 2021

5. Begroting 2022

6. Verlening van kwijting voor het uitgeoefende mandaat van het boekjaar

7. Voorstel tot statuutwijziging

De Raad van Bestuur legt volgende statutenwijziging voor aan de Algemene Vergadering:

  • Paragraaf 2, artikel 3: de tekst onder dit artikel wordt als volgt gewijzigd ‘Nationale vereniging, van personen waarvan de effectieve leden, verantwoordelijken, stafleden of medewerkers zijn binnen een technisch of een technisch ondersteunend departement deel uitmakend van een verzorgingsinstelling, en/of actief binnen de verzorgingssector met het Nederlands als voertaal.
  • Paragraaf 2, Artikel 6.1 : de tekst onder de titel effectieve leden wordt als volgt gewijzigd ‘ zijn verantwoordelijken, stafleden of medewerkers binnen een technisch of een technisch ondersteunend departement, statutair verbonden, of via een arbeidsovereenkomst of contractueel voor 50% verbonden aan een verzorgingsinstelling’

8. Verkiezing bestuursleden

Op de algemene vergadering zullen 9 mandaten voor de Raad van Bestuur ter beschikking gesteld worden.

Volgende bestuursleden zijn uittredend : Eddy De Coster, Marc Jackmaert,  Dirk De Man, Martin Claeys,  Staf Leën,  Rik Persyn, Jeroen Vidts, Philip Verheye, Erik Van De Wauwer

De 2 mandaten uitgeoefend door bestuursleden Roger Albertijn en Jo Carron zijn in 2024 ter beschikking.

Volgende uittredende bestuursleden zijn verkiesbaar als bestuurslid:  Marc Jackmaert, Martin Claeys,  Staf Leën,  Rik Persyn, Jeroen Vidts, Philip Verheye, Erik Van De Wauwer

Volgende aspirant bestuursleden zijn verkiesbaar als bestuurslid: Ann Vandycke en David Carette

Indien u interesse heeft om u kandidaat te stellen als bestuurslid gelieve uw kandidatuur in te dienen voor 22 mei 2022 via mail (info@zorg.tech) naar het secretariaat van ZORG.tech                       

Het ZORG.tech bestuur,

Voorzitter Erik Van De Wauwer     

Secretaris Marc Jackmaert

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Close