Netwerk van technici in de ZORG

Programma van Bezoek Havenhuis Antwerpen - Thema groene energie

Bezoek Havenhuis Antwerpen - Thema groene energie

Programma van Bezoek Havenhuis Antwerpen - Thema groene energie

Op woensdag 16 november:
13:30 - 14:00 Onthaal
14:00 - 14:15 Verwelkoming door ZORG.tech
14:15 - 15:30 Rondleiding en toelichting over het Havenhuis
15:30 - 16:30 E. Van Wingen nv : WKK en waterstof, hoever staan we?
16:30 - 17:00 Rondvraag en bevraging Kringwerking
17:00 - 18:30 Netwerkdrink met receptie
Close