Netwerk van technici in de ZORG

Locatie van Vergadering werkgroep Bouw - Brand : de herziening van het koninklijk besluit 'basisnormen'

Vergadering werkgroep Bouw - Brand : de herziening van het koninklijk besluit 'basisnormen'

OLVZ Aalst

Moorselbaan 164
9300 AALST

Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis te Aalst

 Raadzaal (5de verdiep blok Y). Volg de bewegwijzering vanuit het onthaal. 

Close