Netwerk van technici in de ZORG

Over Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

De Raad van Bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de Algemene Vergadering die zal doorgaan op 21 juni 2023 om 17u het UZA- Drie Eikenstraat 655 te 2650 Edegem.
Exacte locatie in het UZA wordt later meegedeeld.

Gelieve u voor 07 juni 2023 aan te melden op onze website, zie activiteit Algemene Ledenvergadering.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kunt u zich eventueel laten vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht, te verzenden per mail naar het ZORG.tech secretariaat, info@zorg.tech.

 Agenda :

1. Verslag van de penningmeester

2. Verslag van de voorzitter werkjaar 2022

3. Verslag van de controleurs van de rekeningen

4. Resultaten van het boekjaar 2022

5. Begroting 2023

6. Verlening van kwijting voor het uitgeoefende mandaat van het boekjaar

7. Voorstel tot statuutwijziging

De Raad van Bestuur legt volgende statutenwijziging voor aan de Algemene Vergadering:

  • Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen

Het ZORG.tech bestuur,

Voorzitter Erik Van De Wauwer     

Secretaris Marc Jackmaert

Penningmeester Jeroen Vidts

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Close