Netwerk van technici in de ZORG

Over Studiereis Salto-Orona 13-16 maart 2024

Studiereis Salto-Orona 13-16 maart 2024

STUDIEREIS met fabrieksbezoek aan Salto-Orona 2024
Locatie : San Sebastian Spanje
Wanneer : 13-16 maart 2024

Deze studiereis wordt georganiseerd in samenwerking met ZORG.tech en de bedrijven Orona nv en Salto Systems bv.
De Headquarters van beide bedrijven bevinden zich in Spaans Baskenland – meer bepaald in de directe omgeving van de stad San Sebastian.

Om praktische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen.  De eerste 20 ingeschreven leden hebben aldus voorrang.

Een gelijkaardige studiereis werd reeds tweemaal georganiseerd in 2018 , juist vóór de Corona-periode.

Daar vele ZORG.tech-leden niet in de mogelijkheid waren om mee te gaan, werd de vraag gesteld om dit bezoek opnieuw te organiseren.

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 19/01/2024 om 17u

Deelname  bedraagt : 100 €

Graag bij inschrijving uw naam (correcte spelling!) en mailadres te bezorgen.

Geen annulaties mogelijk gezien gemaakte kosten.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Close