Netwerk van technici in de ZORG

Over Studieavond omgevingsvergunning, akoestiek, luchtkwaliteit in ok ism Royal Haskoning DHV

Studieavond omgevingsvergunning, akoestiek, luchtkwaliteit in ok ism Royal Haskoning DHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. Onze ruim 6.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 150 landen.

Studieavond 19 juni 2017 in samenwerking met Royal Haskoning DHV betreffende :                    

  • Omgevingsvergunning: Filip Lauryssen
  • Akoestiek: Vivian Timmerman
  • Lucht behandeling in OK. Remko Noor  

Presentatie door Filip Lauryssen “De Omgevingsvergunning, meer met minder of minder met meer?” 

Vergeet de PM(V)C, GM(V)C, vanaf nu spreken wij van OVC, POVC, GOVC, RvVb (gedaan dus met de Raad van State voor vergunningsdossiers), GOA, POA en  GwOA. …

Recent zijn de milieuvergunningsaanvragen en stedenbouwkundige aanvragen versmolten in één omgevingsvergunning. Dit vergt van in een vroeg stadium een goede afstemming tussen architect en milieukundige. Dit kan een goed project alleen maar ten goede komen. Hoe gaat dat in praktijk. Op gemeentelijk niveau is er nog uitstel tot juli dit jaar. Maar uitstel is geen afstel. Een vroeger informeel afstemmen en de goede integratie van ontwerp en vlarem kan zal

De omgevingsvergunning zet in op minder procedures meer geïntegreerde werking tussen overheden. Deze integratie start met de omgevingsvergunning.

De invoering van de omgevingsvergunning voorziet ook dat de milieuvergunning permanent wordt. Milieuvergunningen ingediend na 10 september 2002 en toegekend voor 20 jaar, kunnen via een procedure omgezet worden in een permanente vergunning.  

 Presentatie door Vivian Timmermans “De impact van geluid in de gezondheidszorg.” 

<het belang van akoestiek aantonen o.b.v. een aantal onderzoeksresultaten gerelateerd aan de gezondheidszorg>

Geluid kan aangenaam zijn, denk aan muziek of fluitende vogels. Maar geluid kan ook aanleiding zijn voor hinder. Geluid van verkeer, medische apparatuur en klimaatinstallaties draagt niet bij aan het comfort van mensen. Dit geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor het verplegend personeel, artsen en onderzoekers. Onderzoeken tonen aan dat geluidhinder kan leiden tot slechte nachtrust en een toename in stresshormonen. Dit heeft gevolgen voor patiënt-herstel en beïnvloedt  de bezetting van bedden en zorgkosten. Een slechte spraakverstaanbaarheid in zorggebouwen kan leiden tot miscommunicatie met mogelijke medische fouten als gevolg.

 Een goed akoestische ontwerp.

<middels voorbeelden van onze eigen projecten aantonen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan een beter akoestisch comfort in ziekenhuizen>

Welke bouwkundige en installatietechnische middelen kunnen effectief worden ingezet om tot de beste kwaliteit te komen? En op welk moment in het ontwerpproces breng je deze expertise in? 

Presentatie door Remko Noor: “Luchtbehandeling en OKs” 

OK’s worden gebouwd om de veiligheid van de patiënt tijdens een ingreep te borgen. Het risico op een POWI willen we zo veel mogelijk beperken. Om dit goed te kunnen doen dienen de oorzaken in beeld te zijn om vervolgens een goede oplossing te creëren. Om een veilige OK te creëren worden eisen gesteld aan de ruimte. Afhankelijk van het soort ingrepen worden eisen aan de ruimte gesteld. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat een bepaalde vorm van luchtbehandeling wordt toegepast. Afhankelijk van de risico’s dient een luchtbehandelingssysteem gekozen te worden. Om een OK te bouwen die voldoet aan de hoogste eisen zijn er op dit moment twee soorten systemen toepasbaar in Nederland. Wij kennen het downflow plenum en sinds kort ook het Opragon systeem uit Zweden. Omtrent deze systemen is veel discussie vanwege investeringen en exploitatie t.o.v. eenvoudigere systemen. Echter wordt in deze discussie niet bekeken hoe bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica is.

Close