Netwerk van technici in de ZORG

Over Socioclub Antwerpen Fietstocht Rivierenland of dijkentocht 27 augustus 2017

Socioclub Antwerpen Fietstocht Rivierenland of dijkentocht 27 augustus 2017

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse fietstocht, ditmaal georganiseerd in het Antwerpse.

De fietstocht zal ons voeren doorheen het dijken - en rivierenland met vertrek in de omgeving van Boom.
We zullen tevens kennismaken met de oude steenbakkerijen.

Tevens zal een bijdrage van 20 € p.p. gevraagd worden voor deelname aan de fietstocht.
We sluiten deze dag af met een gezellig etentje.

Vertrek en samenkomst  is gepland in "The Boathouse" te Willebroek om 10.30u

We fietsen tot in Boom, Noeveren 196 waar we het Steenbakkerijenmuseum 't Geleeg bezoeken en de middagsnack nuttigen. 

Deze steenbakkerij, ruim 4 ha groot, geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten. De gerestaureerde ringoven, klampovens, pannenloods en droogloodsen zijn het resultaat van veel en hard werk. Ook de machinehal met mengelaar, kollergang, pers en een wandeling door de droogloodsen maken deel uit van de rondleiding. Hier en nergens anders krijg je de allerlaatste complete steenbakkerij van de Rupelstreek te zien. De aanwezigheid van zowel een handgeleeg als een industriële fabriek maakt een bezoek aan deze site onvergetelijk.

U kan zich nu inschrijven voor 17 augustus aub.Informatie

Betaling op rekeningnummer VTDV vzw - Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem
BE65 4138 2029 4196
met vermelding "Fietstocht 27/08/17" en Namen deelnemers aub
Bijdrage 20 € p.p.

De inschrijvingen werden afgesloten.

Close