Netwerk van technici in de ZORG

Over Studieavond : "RWA-toepassing en inbraakbeveiliging voor medische apparatuur"

Studieavond : "RWA-toepassing en inbraakbeveiliging voor medische apparatuur"

Kringwerking O & W Vlaanderen nodigt u graag uit op volgende studieavond : 

“RWA-toepassing  en inbraakbeveiliging voor medische apparatuur” ism  Brakel Areo en Cobra Technology  in het AZ Sint Lucas te Gent

LOCATIE : PERSONEELSRESTAURANT (straat 46) AZ Sint Lucas

We verheugen ons om u te mogen uitnodigen op de laatste studieavond kringwerking Oost/West-Vlaanderen 2017.

Eerste onderwerp : Kort overzicht van het huidige en toekomstige wetgevend kader voor het ontwerpen van een RWA-installatie in parkeergarages.

Dit eerste deel zal een stuk van de huidige ontwerpnorm NBN S21-208-2 (2014) toelichten. Deze theoretische uiteenzetting zal dan in deel 2 praktisch worden toegepast. Verder zal er ook al enige aandacht worden geschonken aan de nieuwe wetgeving die er aan komt betreffende art. 5.2 parkeergarages (KB Basisnormen).

Robby De Roeck , MSc, PhD Fire Safety Engineer UGent

Tweede onderwerp  : Praktische uitwerking van de normatief beschikbare RWA ontwerpprocedures (o.a. computersimulaties (Computational Fluid Dynamics)) toegepast op de bestaande parking ‘Volkskliniek’ te Gent.

In dit deel zullen beide beschikbare RWA ontwerpprocedures vermeld in de norm NBN S21-208-2 (2014) worden overlopen, waarbij er naar gestreefd is om een efficiënte RWA-installatie te ontwerpen rekening houdende met de bestaande constructie en uitbreidingen van de parking.

Setareh Ebrahim Zadeh , MSc, PhD Fire Safety Engineer UGent

Derde onderwerp :  “Inbraakbeveiliging voor medische apparatuur"

Helaas kunnen we de criminaliteit niet meer wegdenken uit onze ziekenhuiswereld. Meer en meer worden we geconfronteerd met ontvreemdingen, diefstallen zelfs overvallen. De dieven gaan ook steeds driester te werk. 

Maar hoe kunnen wij ons daartegen beveiligen in de voor ons zo broze omgeving. Hoe beveilig je een open instelling zoals een ziekenhuis?

              Cobra Technology levert hiervoor oplossingen en heeft ervaring in dergelijke omgevingen. 

Hans Rottiers van Cobra-Technology.


Close