Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten januari 2022

VOF Caru.png02 februari 2022

UITGEWERKT PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTERCLASS 31/5/2022 HASSELT

THEMA :

VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DEBTW BIJ DE EVALUATIE VAN DE OFFERTES KAN EEN VERSCHIL INHOUDEN BIJ DE TOEKENNING VAN GEWICHTEN

 RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

DE LOUTERE VERMELDING DAT DE “PRIJSVERANTWOORDING KAN WORDEN AANVAARD” VOLSTAAT NIET ALS AFDOENDE MOTIVERING.

 REGELGEVING :

8 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten

17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten

Wijzigingen delegatiebesluit inzake overheidsopdrachten VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming

10 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen 

 

INFO VARIA :

INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND DECEMBER 2021

Lees hier de volledige nieuwsbrief

« Terug

Close