Netwerk van technici in de ZORG

CARU nieuwsbrief overheidsopdrachten maart 2022

VOF Caru.png31 maart 2022

UITGEWERKT PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTERCLASS 31/5/2022
AANKOOPORGANISATIE EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE
1/BEOORDELING VAN HET BASISBEGINSEL VAN DE PROPORTIONALITEIT IN CRITERIA
2/WAT ZIJN DE VEREISTEN VOOR EEN BEHOORLIJKE TOETSING VAN DE GUNNINGCRITERIA
RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE BLIJFT DE REGEL DAT VOOR ABNORMALE PRIJZEN MINIMUM MEER DAN DRIE OFFERTES NODIG ZIIJN ? REGELGEVING :
1/ 19 JANUARI 2022. - WET HOUDENDE BOEK 2, TITEL 3, "RELATIEVERMOGENSRECHT" EN BOEK 4 "NALATENSCHAPPEN, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN" VAN HET BURGERLIJK WETBOEK (1)
2/ STANDAARDBESTEK ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VAN TOEPASSING VOOR HET STANDAARDBESTEK 250 (WEGENBOUW), HET STANDAARDBESTEK 260 (KUNSTWERKEN EN WATERBOUW) EN HET STANDAARDBESTEK 270 (ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTINGEN). - VERSIE 5.0, BL. 19949.
3/ Staatsblad 24/3/2022 rechtzetting standaardbestek 260 INFO VARIA : INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VAN DE MAAND INDEXERING GRENSBEDRAGEN ARBEIDSONGEVALLEN

Lees hier de volledige nieuwsbrief 

« Terug

Close