Netwerk van technici in de ZORG

CARU Nieuwsbrief overheidsopdrachten april 2022

VOF Caru.png20 april 2022

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE
1.PRIJSVERANTWOORDING DFOOR LOUTERE VERWIJZING NAAR DE PRIJS VAN EEN ONDERAANNEMER MET TOEVOEGING VAN WINSTMARGE VOLSTAAT NIET ALS VERANTWOORDING
2.PRIJSOPNDERZOEK KAN IN OVERLEG GEVOERD WORDEN

 

REGELGEVING :
9 MAART 2022. - KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE MODALITEITEN AANGAANDE DE VERPLICHTING VOOR DE ONDERNEMERS OP HET GEBIED VAN DE ELEKTRONISCHE FACTURERING IN HET KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN CONCESSIEOVEREENKOMSTEN

11 MAART 2022. - KONINKLIJK BESLUIT TOT BEPALING VAN HET BEDRAG ONDER HETWELK DE ZONERAAD DE UITOEFENING VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN BETREFFENDE

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR UITGAVEN DIE ONDER DE BUITENGEWONE BEGROTING VALLEN AAN HET ZONECOLLEGE KAN DELEGEREN, IN UITVOERING VAN HET ARTIKEL 85, § 1, VIERDE LID VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID 

 INFO VARIA :

UITGEWERKT PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTERCLASS 31/5/2022

AANKOOPORGANISATIE EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN 

OPLEIDINGSAANBOD :  OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Lees hier de volledige nieuwsbrief 

« Terug

Close