Netwerk van technici in de ZORG

CARU Overheidsopdrachten Nieuwsbrief december 2023

VOF Caru.png01 december 2023

WETGEVING

-NIEUWE EUROPESE DREMPELS

CENTRAAL REGISTER BESTUURSVERBODEN

RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE

- ONDERZOEK VAN HET SELECTIECRITERIUM ROND DE BEKWAAMHEID OP BASIS VAN REFERENTIES, GEBREK AAN MOTIVATIE VAN HET ONDERZOEK DOOR ENKELE MELDING OK.

- HANTEREN VAN HET BEGRIP VERTROUWELIJKHEID OM PASSAGES UIT EVALUATIEVERSLAG ONLEESBAAR TE MAKENMAG NIET LEIDEN TOT DE ONMOGELIJKHEID OM DE MOTIVERING TE BEOORDELEN

- MEDEDELING GUNNINGBESLISSING MET VERWIJZING NAAR GEMOTIVEERD EVALUATIEVERSLAG DAT IS TOEGEVOEGD VOLSTAAT ALS FORMELE MOTIVERING

- INTREKKING GUNNINGBESMLISSING EN MOTIVATIE

- PROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN EEN “SCHADEVERHOEDING TOT HERSTEL”

INFO VARIA :

- PRAKTISCHE EN TECHNISCHE RICHTLIJNEN betreffende Elektronische communicatie

-INDEX CONSUMPTIEPRIJZEN NOVEMBER 2023

ONS OPLEIDINGSAANBOD : 

-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ZIE https//www.caru-commv.be

LAANBOD HANDBOEKEN

HANDBOEK MASTERCLASS 2022 DELEGATIE EN STRUCTURERING VAN DE AANKOOPDIENST

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO EERSTE DEEL

CAPITA SELECTA

-HANDBOEK MASTERCLASS 2023 VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WOO TWEEDE DEEL

SELECTIE EN GUNNING

INSCHRIJVING MASTERCLASS 2024 VIJF JAAR PRAKTIJK TOEEPASSING WOO DERDE DEEL

GUNNINGWIJZEN EN GUNNINGMETHODES

Lees hier de volledige nieuwbrief

« Terug

Close